افزایش قیمت ثبت و تمدید دامنه‌های جهانی در پی افزایش نرخ ارز

بلاگ

افزایش قیمت ثبت و تمدید دامنه‌های جهانی در پی افزایش نرخ ارز

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

با توجه به افزایش بهای ارز، قیمت ثبت و تمدید دامنه افزایش یافته است.
البته دامنه ir شامل افزایش قیمت نمی‌باشد.
قیمت ثبت دامنه com، net و org معادل ۳۹.۵۰۰ تومان و قیمت تمدید این دامنه‌ها معادل ۴۱.۵۰۰ تومان است.
پیش از این، دامنه‌های مذکور با قیمت ۳۶.۵۰۰ تومان ثبت و با قیمت ۳۸.۵۰۰ تومان تمدید می‌شدند.