سایتک در رسانه‌ها

ما رسانه و قدرت آن را دوست داریم!

سایتک با توجه به پیشینه‌ی خود علاقه‌ی زیادی به حوزه‌ی رسانه و فرهنگ و هنر ایران از خود نشان می‌دهد از همین رو دست تمامی بنگاه‌های خبری و رسانه‌ای کشور را به جهت همکاری صمیمانه می‌فشاریم. در همین راستا این شرکت آماده است تا با دوستان عزیز در این حوزه همکاری متقابل و نزدیکی داشته باشد.
در زیر برخی از همکاری‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای سایتک را منتشر می‌کنیم: