نماد و رنگ سازمانی

رنگ سازمانی و نماد آن و هر آنچه در این زمینه نیاز است

از زمان تاسیس شرکت سایتک درخت را نماد خود قرار دادیم چرا که اعتقاد داریم می‌توانیم مانند درختی تنومند علاوه بر توان ظاهری که همان شاخ و برگ درخت است، خدماتی فراظاهری و مهم نیز که به‌مانند ریشه‌های درخت هستند را به مشتریان خود هدیه کنیم.
در کنار این موضوع تنه‌ی تنومند یک درخت نیز نشان از قدرت کاری مجموعه داشته و شاخه‌های درخت نیز نمادی از خدمات متفاوت و گسترده‌ی سایتک است.
در کنار این موضوع از بدو تاسیس رنگی را به عنوان رنگ سازمانی مجموعه برگزیدیم که زیبا، نوین و در عین حال شاداب و جوان باشد. بله سبز!
سبز به عنوان رنگ سازمانی مجموعه برگزیده شد چرا که می‌تواند نماد درستی از جوانی و توانمندی و شادابی مجموعه ما باشد. رنگ خاکستری نیز به عنوان رنگ مکمل انتخاب گردیده است.
در سال ۱۳۹۱ و در پنجمین سالگرد تاسیس شرکت سایتک اما تغییرات متفاوت و گسترده‌ای در ظاهر نماد رخ داد. علاوه بر این رنگ شرکت با توجه به تغییرات فصول انتخاب می‌شود و این مورد در تمامی اوراق شرکت نظیر سربرگ، نامه، کارت معرفی و ... لحاظ می‌شود. اما همچنان رنگمان سبز است!