پرداخت آنلاین وجه

پرداخت توسط کلیه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب بدون کارمزد

روش‌های پرداختی

اطلاعات و شماره حساب‌ها و پرداخت آنلاین وجه

شماره کارت: ۶۱۰۴ ۳۳۷۷ ۹۷۷۶ ۳۶۱۰
شماره حساب: ۴۸۳۳۶۰۷۰۴۴
شعبه شهر زیبا تهران، به نام عباداله غفوری
شماره کارت: ۶۲۷۴ ۱۲۱۱ ۷۱۳۵ ۱۰۴۲
شماره حساب: ۱۰۶-۸۰۰-۳۶۳۴۳۰۴-۱
شعبه حافظ تهران، به نام عباداله غفوری
شماره کارت: ۵۸۹۲ ۱۰۱۱ ۲۷۹۴ ۶۹۱۷
شماره حساب: ۲۵۰۳۰۴۳۷۲۷۰۹
شعبه ایستگاه محمودیه تهران، به نام عباداله غفوری
Card Number: 4375 4450 3005 3108
EBAD GHAFORI