جشن مهرگان مبارک ;)

بلاگ

جشن مهرگان مبارک ;)

۱۶ مهر ۱۳۹۵

شروع خزان، فصل هزار رنگ را به شما مشتریان عزیز تبریک می‌گوییم.
هرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن‌های ایران است که در ماه مهر برگزار می‌شود. «مهرگان» پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان بوده است.
در زمان ساسانیان بر این باور بودند که اهورامزدا یاقوت را در روز نوروز و زبرجد را در روز مهرگان آفریده است و از دیر باز ایرانیان بر این باور بودند که در این روز کاوه آهنگر علیه ضحاک به پاخواست و فریدون بر اژی‌دهاک (ضحاک) غلبه کرد.
مردم ایران از هزاره دوم پیش از میلاد آن را جشن می‌گیرند. مهرگان نیز همانند نوروز با آیین یگانه و آداب و رسوم ویژه برگزار می‌شود.