نشانه همیاری

طراحی گرافیک - طراحی نشانه (لوگو)

نماد تصویری همیاری جهت یک موسسه خیریه کودکان طراحی گشته. درخواست مشتری به کار گیری نقش پرنده به همراه القای مفهوم رشد و تکامل است و همچنین درخواست به کارگیری رنگ های آبی، سبز، فیروزه ای، سفید و رنگ هایی که القای ایرانی بودن و پاکی را در بر داشته باشد. به این علت از رنگ فیروزه ای فرم خلاصه شده پرنده و صدف استفاده شده است. همچنین از فرم های مناسب گروه سنی نوجوان ( مخاطبان همیاری) استفاده شده است.