نشانه بازرگانی ترمه

طراحی گرافیک - طراحی نشانه (لوگو)

در طراحی نشانه تصویری ترمه از تلفیق دو سر ستون ساسانی و نقش بوته و جقه که نشانی از پرچه تمه می باشد استفاده شده رنگ های به کار رفته فیروزهای و طلایست که نمادی از سنت و اشرافیت است و همچنین تلفیق تمامی موارد ذکر شده مونوگرام حرف ت را ایجاد کرده که بر جذابیت طرح افزوده است.