نشانه سمارا

طراحی گرافیک - طراحی نشانه (لوگو)

سمارا (گروه طراحی سازه‌های دست ساز) در این نشانه از نقوش تزیئی جهت القای معنای خدمات ارائه شده از جانب سمارا و همچنین از خط دست‌نویس و ساده جهت القای صمیمیت، سادگی و زیبایی استفاده شده است. مقصود از ترکیب نوشته و تصویر نشان دادن کاربردی بودن، علاوه بر زیبا بودن می‌باشد و همچنین وجود تاش‌های قلم و دیده شدن آن جهت رساندن دست ساز بودن سازه هاست. همچنین لازم به ذکر است که نقوش گل برگرفته از نقوش موجود در پارچه‌های ساسانیست که با کمی تغییر بدین شکل در آمده است.