نشانه کلاسیک

طراحی گرافیک - طراحی نشانه (لوگو)

مونوگرام کلاسیک به سفارش تاجر پارچه طراحی و به اجرا در آمده است. در طراحی این نقش مستقیما از نقش موجود در پارچه دوره ساسانی که درخشان ترین دوره در ایران در زمینه بافت و طراحی پارچه می باشد استفاده شده است. در وسط این نفش موتیفی از گلی کوچک وجود داشته که حرف C به تقاضای مشتری در داخل آن جایگذاری شده است. مخفف حرف اول کلاسیک. استفاده از رنگ فیروزه ای هم برای القای ایرانی بودن کار می باشد ولی با وجود استفاده از نقوش و رنگ های سنتی هدف ایجاد نقشی مدرن بوده که این امر با موفقیت صورت گرفته است.