همکاری با نشریه علمی - تخصصی پایا

درباره‌ی ما - سایتک در رسانه‌ها

همکاری با نشریه علمی - تخصصی پایا

۱۶ بهمن ۱۳۹۲

در سال ۱۳۹۱ با نشریه تخصصی معماری «پایا» همکاری‌های بسیاری داشته‌ایم. این نشریه تخصصی که در حوزه معماری و شهرسازی فعالیت می‌کند، به همت گروهی از دانشجویان در استان کرمان منتشر می‌شود. شرکت سایتک در طراحی و صفحه‌بندی این نشریه و نسخه صفر آن همکاری‌های بسیاری داشته است. همچنین مشاوره‌های متعددی در خصوص راه‌اندازی و شروع نشر این نشریه تخصصی به مسئولین و موسسین «پایا» ارائه شد.