اولین ابزار وب سایتک راه‌اندازی شد

بلاگ

اولین ابزار وب سایتک راه‌اندازی شد

۰۶ دی ۱۳۹۵

هنگامی که در متن‌های فارسی خود از اعداد انگلیسی مثل 54 و یا اعداد عربی مانند ٥٤ استفاده می‌کنیم، از زیبایی نوشته ما کم می‌شود و متن فارسی ما با اعداد فارسی و نوشتن ۵۴ بسیار زیباتر خواهد بود. اما مشکلی که برای فارسی نویسی اعداد وجود دارد، عدم تعبیه این اعداد در صفحه کلیدهای استاندارد کامپیوتر است.
سایتک جهت رفع این مشکل، ابزاری را ساخته و البته مسیر ادامه‌داری را آغاز نموده تحت عنوان ابزارهای سایتک که ابزارهای مختلف وب رفته رفته به این بخش اضافه خواهد شد.
اولین ابزاری که برای این بخش در نظر گرفتیم، ابزار تبدیل کننده اعداد است که قادر است متن شما را دریافت کند و در کمترین زمان در متن شما اعداد را به زبان مورد نظرتان تبدیل کند. در حال حاضر شما قادر هستید اعداد متون خود را به زبان فارسی، عربی و یا انگلیسی تبدیل کنید.
جهت استفاده از این ابزار به لینک زیر مراجعه بفرمایید:
www.saitak.com/Number