طراحی نشانه (لوگو)ی  زیرلیوانی

طراحی گرافیک - طراحی نشانه (لوگو)

برند زیرلیوانی متعلق به کمپانی تولید کننده زیر لیوانی های دست ساز می باشد که هدف آن احیای نقوش از یاد برده شده ایرانی به صورت کاربردیست. از دوران قاجار ظروفی موسوم به زنان اندرونی موجود هست که بر روی هر ظرف نام آن زن نگارش شده است. نقش به کار گرفته شده در این نشانه هم برگرفته از همان نقوش هست.این نقش از نلبعکی موسوم به یکی از زنان مقامات ایرانیست. دوران قاجار را دوران افول هنر ایرانی و سطحی کشی نقوش و خطوط می شناسند که این امر زیبایی ساده گونه ای را به وجود آورده است. خط نستعلیق به کار گرفته شده در نشانه نوشتاری زیر لیوانی نیز به صورت تعمدی به این نکته اشاره دارد. رنگ آبی لاجوردی نیز نشان از رنگ های به کار رفته در آن دوران را دارد.