عکاسی صنعتی

عکاسی از کارخانه‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، صنایع سنگین، تولیدات صنعتی و ...